Arvokiinteistön kehitys, myynti asuinkäyttöön ja uudet toimitilat

Suomen Lähetysseura tekee pitkäjänteistä työtä oikeudenmukaisen ja inhimillisen maailman puolesta. Toimintaa harjoitetaan kansainvälisesti kymmenissä maissa ja yli sadan kumppanikirkon ja -järjestön kanssa.

Tilahanke pähkinänkuoressa

Suomen Lähetysseuran päämajana pitkään palvellut ”lähetystalo” Helsingin Tähtitorninkadulla päätettiin myydä ja kaupat saatettiin päätökseen alkuvuodesta 2018. Myyntiä valmisteltiin kaavakehityksellä, jolla Lähetysseuran keskuskonttorin noin sadan työpisteen laajuiset tilat palautettiin pääosin asuinkäyttöön. Hankimme Lähetysseuralle uudet ajanmukaiset vuokratilat Länsi-Pasilasta.

Lähtötilanne

Yli sata vuotta vanhan arvokiinteistön tilat olivat nykykäytössä epäkäytännölliset, jokainen työpiste vaati sokkeloisessa tiililinnassa keskimäärin n. 30 neliön tilan. Niinpä yhdistyksen vuosikokous päätti vuonna 2015 luopua kiinteistön omistuksesta. Samalla ryhdyttiin selvittämään tilojen palauttamista asuinkäyttöön, johon ne oli alun perin pääosin tarkoitettukin. Kysyntää Ullanlinnan arvoasunnoille kyllä olisi, joskin muutos vaatisi kaavaprosessin ja rakentaminen erikoisosaamista.

Vanhan kiinteistön myynti

Lähetysseurassa on kautta aikain opeteltu ja totuttu hoitamaan asiat itse. Tärkeään ja erikoisosaamista vaativaan kiinteistökauppaan päätettiin kuitenkin valita ulkopuolinen asiantuntija. Ecorum valittiin kilpailutuksen jälkeen hoitamaan myyntistrategian suunnittelu, korkeatasoisen myyntimateriaalin tuotanto, sijoittajien kontaktointi sekä lopullista kauppaa edeltävät neuvottelukierrokset ja valmistelut. Noin neljänkymmenen huolellisesti valitun ostajakandidaatin joukosta saatiin odotetusti yhteensä kymmenkunta tarjousta, joista lopulta kolme valittiin jatkoneuvotteluihin.

Uudet tilat

Myös uusien tilojen kartoituksen ja hankinnan hoiti Ecorum, jonka asiantuntijat selvittivät potentiaaliset kohteet ja avustivat sopimusneuvottelujen ja muutostöiden läpiviennissä. Lähetysseura muutti huhtikuussa 2018 saneerattuihin tiloihin Helsingin Pasilaan. Työympäristö muuttui nyt kertaheitolla nykyaikaiseksi monitilaympäristöksi, jonka tilasuunnittelusta vastasi Martela. Vuokratut tilat olivat pinta-alaltaan n. 1 400 m2, eli uudessa osoitteessa tilaa käytettiin alle puolet Tähtitorninkadun vanhan lähetystalon neliöistä – vaikka työpisteiden määrä pysyi ennallaan.

Myyntiprosessi – strategian laadinnasta toteutukseen

Miten hanke meni ja sujuiko yhteistyö? Suomen Lähetysseuran organisaatiossa päävastuu myynnistä ja koko tilahankkeesta kuului taloon syksyllä 2016 rekrytoidulle uudelle talousjohtajalle, Juha Savelalle. "Tunsin Ecorumin entuudestaan ja olin hyvilläni, kun saimme heiltä tarjouskilpailussa myös hintatasoltaan kilpailukykyisen ehdotelman. Nyt jälkikäteen olemme voineet todeta, että saimme sovitulle palkkiolle myös moninkertaisesti vastinetta. Koko tärkeä hanke vietiin onnistuneesti maaliin ja vertailutietojen valossa saimme kiinteistöstä hyvän hinnan. Tämän tärkeän hankkeen onnistuminen vaikuttaa positiivisesti Suomen Lähetysseuran toimintaedellytyksiin pitkälle tulevaisuuteen."

"Iso plusmerkki tulee myös uusista, kustannustehokkaista vuokratiloistamme. Ecorum toimi tukenamme tilavaihtoehtojen kartoituksesta aina muuttoon ja tilojen käyttöönottoon asti. Vaikka Maistraatinportin valmistuminen viivästyi jonkin verran, nekin junailut hoidettiin hyvässä järjestyksessä ja hengessä. Vanhan monikerroksisen sokkelon sijaan työskentelemme nyt kaikki yhdessä tasossa, ja ainakin näin ensivaikutelmana tilat toimivat hyvin, vaikka uudessa monitilaympäristössämme on neliöitä alle puolet entisestä", jatkaa talousjohtaja Juha Savela

Juha Savela

- Talousjohtaja, Suomen Lähetysseura